رفتارشناسی انتخاباتی ایرانیان

ناقد
  نتایج شگفت‌‌آور انتخابات سال ۹۲ تا حدی غیرقابل پیش‌بینی بود که انجمن جامعه‌شناسی ایران را بر آن داشت تا با برگزاری نشستی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به بررسی جامعه‌شناختی رفتار مردم در انتخابات بپردازند. در این نشست که با استقبال پرشوری همراه بود: حمیدرضا جلایی‌پور، محمدعلی حاضری،…