مجتهد شبستری: خواهشمندم شفاف‌ سخن بگویید!

محمد مجتهد شبستری
 دکتر محمد مجتهد شبستری در یادداشتی کوتاه به مصاحبه اخیر استاد مصطفی ملکیان واکنش نشان داد. شبستری در این یادداشت  نوشته است: «از ملکیان می‌خواهد ادعاهای بدون استناد و کلی‌گوئی‌ها را کنار بگذارد و به صورت مشخص و معین و با استدلال معتبر نشان دهد که افراد این جماعت در…