اعتـدال، استـراتژی یـا ایـدئولـوژی

محمود سریع القلم
  محمود سریع‌القلم: باید همه خوشحال باشیم که بالاخره پس از یک و نیم قرن افراط و تفریط، ما ایرانیان به کانونی تحت عنوان «اعتدال گرایی» رسیده‌ایم. البته واقعیت این است که بخش‌هایی از جامعه هنوز روح و محتوای این مکتب فکری و چارچوب علمی را نپذیرفته است. اتفاقاً از منظر…

بازخوانی فلسفی اعتدال در اندیشه‌های اسلامی و غربی

علی پایا
 علی پایا: دولت معتدل، دولتی قانون‌مدار و پاسخگو است. این دولت به مخالفین خود، تا آنجا که از مدار قانون خارج نشوند، اجازه فعالییت می‌دهد و آنان را در این زمینه تشویق و تحریض نیز می‌کند. آغوش دولت اعتدال‌گرا به انتقاد، گشوده است و به استقبال آن می‌شتابد. این دولت…