​تمامت‌خواهی‌ سیاست را ناممکن می‌کند

یادداشت
نیلوفر: دکتر ایواز طه، در نامه‌ای سرگشاده، به مخالفت اعضای فرهنگستان زبان فارسی با آموزش زبان مادری واکنش نشان داد. وی در نامه‌ی خود آورده است:  هر زبانی حق حیات دارد. هیچ انسانی را نمی‌توان به بهانه‌هایی از آموزش زبان مادری و از آموزش به زبان مادری‌اش محروم کرد، هیچ…