تنقیح محل نزاع با فقیهان ( بخش دوم و پایانی)

محمد مجتهد شبستری
 محمد مجتهد شبستری: در بخش نخست این مقاله نوشته‌ام این مدعا که در آیات قرآن حدود، قصاص، ارث، نکاح، طلاق، محاربه، جهاد، شوری، اطاعت از اولی الامر و مانند این‌ها، قوانین حقوقی ابدی و تغییرناپذیر الهی برای همه انسان‌ها در همه عصرها بیان شده مبنای علمی ندارد و قرآن به…