پاسخی به امکانِ هویت اسلامی در جهان جدید

اسلام, علیرضا موثق
question_answer۱ دیدگاه
|علیرضا موثق| نقد، تیغ است؛ تیز است؛ جراحی است؛ تلاش مدلل برای اوراق کردنِ یک ایده است. نقد، شوخی ندارد؛ تعارف و پارتی-بازی هم ندارد. نقد، جدی است و بی رحم. نقد، سامورایی رقصنده با گرگ است. نقد، کوره ای داغ است. آفتاب کویر است. پدیده ای که در مقابل…

بررسی علل‌ گرایش جوانان متولد یا رشدیافته در غرب به گروه‌‌های افراطی ستیزه‌جوی اسلام‌گرا یا اسلام‌ستیز

مقاله
 مجید تفرشی: گفته می‌شود که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ هزار ستیزه‌جوی غربی در بین نیرو‌های داعش، النصره و دیگر گروه‌های تروریستی به اصطلاح اسلام‌گرای جدید در خاورمیانه و شمال آفریقا فعال هستند. اگرچه برخی از این عده با انگیزه‌‌های مادی و به عنوان مزدور اجاره ای با…

نسل جوان امروز احتیاج به جذب و نقد دارد

ناقد
محمدعلی اسلامی ندوشن: نسل کنونی اگر از آثار بزرگ فکری و فرهنگی کشور خود گسیخته بماند، در دنیای پرهمهمه امروز، غریب خواهد ماند. خواهد دانست که اتم چیست، ولی نخواهد دانست که زندگی چیست، نخواهد دانست کشوری که در آن زندگی می‌کند، چگونه جایی است. نسل جوان امروز احتیاج به…