طیف‌‌های جدید اسلامی در ایران معاصر

مقاله
question_answer۱ دیدگاه
تجربه جمهوری اسلامی به صف بندی‌های جدید و ظهور طیف‌های تازه در هر دو رویکرد سنتی و نوگرا انجامیده است. ورود اسلام حکومتی به عرصه و استقرار حکومت دینی معادلات را از هر دو سو برهم زده است. البته این تنها عامل نبوده، اما مطمئنا مهمترین عامل این صف بندی…

بررسی علل‌ گرایش جوانان متولد یا رشدیافته در غرب به گروه‌‌های افراطی ستیزه‌جوی اسلام‌گرا یا اسلام‌ستیز

مقاله
 مجید تفرشی: گفته می‌شود که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ هزار ستیزه‌جوی غربی در بین نیرو‌های داعش، النصره و دیگر گروه‌های تروریستی به اصطلاح اسلام‌گرای جدید در خاورمیانه و شمال آفریقا فعال هستند. اگرچه برخی از این عده با انگیزه‌‌های مادی و به عنوان مزدور اجاره ای با…

آینده سلفی‌گری افراطی

سید صادق حقیقت
 سیدصادق حقیقت: سلفی‌گری الزاما نقل‌گرا و رادیکال نیست. سلفی‌گری آرمان بازگشت به گذشته اصیل را در سر دارد، خواه این هدف با نقل‌گرایی و خشونت صورت پذیرد یا با عقل‌گرایی و تساهل. به‌طور مثال، محمد عبده به‌عنوان یک چهره سلفی، عقل‌گرا و معتقد به تساهل بود. پس، می‌توان گفت چون…

افول فیلسوفان مسلمان، زمینه‌ساز رشد بنیادگرایی

علی پایا
از اواخر ماه اکتبر تا اوایل مارس ۲۰۱۳ (اسفند ۱۳۹۱) به دعوت موسسه سلطنتی فلسفه در انگلستان (Royal Institute of Philosophy) که یکی از معتبرترین انجمن‌های فلسفی در جهان به شمار می‌آید، سلسله‌نشست‌هایی با عنوان «سنت‌های فلسفی» برگزار شد. در این نشست‌ها، ۱۷ سنت فلسفی، از سنت‌های فلسفی چینی، هندی،…