تحول معنی کلمات و اصطلاحات قرآن (۳): شهید

ابوالفضل ارجمند
 ابوالفضل ارجمند: «شهید» از کلماتی است که تمایز معنی قرآنی آن از معنی اصطلاحی امروزی آن کاملا روشن است. در اصطلاح امروز شهید به کسی گفته می شود که در راه هدفی مقدس کشته شده باشد. در قرآن هیچ نشانه ای دال بر کشته شدن شهید به چشم نمی خورد.…

تحول معنی کلمات و اصطلاحات قرآن (۲): عورت

ابوالفضل ارجمند
 ابوالفضل ارجمند: تخت جمشید دو هزار و پانصد سال پیش پایتخت ایران بود. بر دیوارهای سنگی  این بنای عظیم و باشکوه تصاویری از پادشاه ایران و درباریان و مهمانان او تراشیده شده است. در این تصاویر می­توان بعضی ازویژگیهای فرهنگی ایرانیان باستان را مشاهده کرد، از جمله اینکه در دربار…