به چارچوبی برای تولید ثروت نیازمندیم

محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه بهشتی با اشاره به اینکه به چارچوبی کلان برای تولید ثروت نیازمندیم، گفت: هر کشوری محتاج یک چارچوب کلان است که مورد اجماع تمام جریان‌های سیاسی، گروه‌های مرجع، بخش خصوصی و آحاد مردم باشد. محمود سریع‌القلم در گفت‌و گو با ایسنا، با بیان…