علم دینی، علم بومی و علم اسلامی؛ محال اندیشی یا دور اندیشی/ معرفی کتاب

علی پایا
کوشش برای تولید علم دینی یا علم اسلامی و اسلامی کردن معرفت، گرچه ریشه در تجربه‌های مسلمانان در مواجهه با مدرنیته داشته، از پروژه‌ای بزرگ‌تر به نام پروژه ی ”تولید علم بومی“ نیز تآثیر پذیرفته است. در ایران و برخی از کشورهای اسلامی، نهادهای پژوهشی چندی به کار تحقیق در…

ارزیابی نقادانه امکان­پذیری تکنولوژی دینی / نمونه تکنولوژی فرقه آمیش

علی پایا
علی پایا: هدف مقاله کنونی ارزیابی ظرفیت، کارآمدی، تنوع، و انحصاری بودن تکنولوژی­ هایی است که در یک فرهنگ دینی و بر اساس آموزه­ های خاص آن فرهنگ رشد می­ کند. برای این منظور تکنولوژی­ هایی که فرقه مسیحی آمیش ابداع کرده­ اند، مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست…

تکنولوژی دینی: چیستی و امکان تحقق

علی پایا
 علی پایا: مقاله کنونی متکفل بحثی نقادانه از مفهوم تکنولوژی دینی است. کوشش شده است، ظرفیت متنوع معنایی این مفهوم، در ارتباط با شماری از پرسش‌های بنیادین هر چه بیشتر آشکار شود. استدلال اصلی مقاله این است که تکنولوژی دینی اولا امکان پذیر است و ثانیا، به شرط کاربرد صحیح،…