ما به یک اخلاق مبتنی بر غمخواری نیاز داریم

خبر, مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان در میزگرد بررسی فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین مطرح کرد: چیزی که در این فیلم نظرم را جلب کرد، چند نکته روانشناختی و اخلاقی است که می‌خواستم به آنها اشاره کنم. به نظر من سه محور سراسر فیلم را قابل تبیین می‌کند. محور اول این است که…