جنگ سنی و شیعه؛ شکستی برای اصلاح گران محافظه کار

ابراهیم منهاج دشتی: همیشه با بعضی از اساتید و دوستان اصلاح گر خود که در صدد رفع خصومت با اهل سنت و ایجاد نوعی تقریب بین مذاهب اسلامی بودند، در برنامه و روش به سوی این هدف، یک اختلاف نظر جدی داشتیم که هنوز هم به قوت خود باقی است. محل…