علوم انسانی ، حاکمیت و کتاب سوزی

یادداشت
ارمیا شاه محمدی* پس از سوزاندن یک کتاب معتبر پزشکی توسط آقای تبریزیان ، نقدهای بعضا تندی از جانب گروه های مختلفی بیان و نگاشته شد. نکته برجسته در این باره محکومیت این اقدام توسط هم لباسان ایشان بود تا جاییکه مدیر حوزه های علمیه نیز این اقدام را محکوم…

آسمانی اهورایی؛ زمینی اهریمنی/ مسائل ایران در گفت و گو با مقصود فراستخواه

مقصود فراستخواه
 مقصود فراستخواه: علوم انسانی می‎خواهد از حقیقت، قدرت، توزیع قدرت، خیر و فضیلت، ارزش و زیبایی صحبت کند، در نتیجه قدرت (authority) وارد علوم انسانی می‎شود و می‎خواهد که بیشترین دخالت را در محتویات آن داشته باشد. علوم انسانی در حکومت‎های ایدئولوژیک از ابتدا متهم ردیف اول و مورد سوءظن…