تک صدایی مردم خاورمیانه

معین مشکات
question_answer۴ دیدگاه
معین مشکات:  مدتی در تلگرام عضو گروه ها و کانال های داعشی می شدم، تا آنها را بیشتر بشناسم و با مقدار شناختی که از ایشان به دست آوردم چنین استنباط می کنم که آنها بسیار شبیه به ما هستند و آن تصویر سابقم راجع به داعشیان را که هیولای…

اسلام سیاسی و تحولات جدید خاورمیانه

داود فیرحی
داود فیرحی: قدمای مسلمانان همیشه سعی می کردند که تکفیر را کنترل کنند،تکفیر را فقط بعنوان یک حربه ای از دور بالای سر جامعه نگاه دارند که جامعه خیلی نوسان مذهبی نداشته باشد؛ لیکن در اندیشه تکفیری ها، مسیر و شرایط تکفیر هم آسان شده است و هم هر کسی…