نیمه‌ی تاریک اخلاق اسلامی (۲)

مجید نواندیش
question_answer۱ دیدگاه
| مجید نواندیش | موارد جواز خدعه، نیز همواره مورد مذمّت منتقدان بوده و موارد سوء استفاده از آن فراوان است و لذا آن نیز مثالی از نیمه‌ی تاریک اخلاق اسلامی برشمرده می گردد. در این پاره نوشت، به بررسی حدود و ثغور خدعه، افتراق جواز و حرمت آن می…