داریوش شایگان، نسبی‏ انگارِ معنویت گرا

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان: با عرض سلام به محضر تمام خانمها و آقایان و ابراز و اظهار افتخار از این که در محضر همه اساتید و سرورانم، مخصوصاً دربارۀ فیلسوف و روشنفکر بزرگ معاصر ایرانی ، جناب آقای دکتر شایگان، سخنانی عرض می‎کنم. دربارۀ دکتر شایگان در چند محور می‎شد سخن گفت.…

پایان تعطیلات تاریخ

داریوش شایگان
داریوش شایگان: برای من نکته جالبی هم وجود دارد و آن هم تعبیر محمد ارکون بود. او معتقد بود که دنیای اسلام در برخورد با دوره تجدد دو دوره داشته، یکی «النهضه » که تا سال ۱۹۵۰ بوده و بعد از سال ۱۹۵۰ دوره «الثوره » شروع می‌شود که ما…