چالش‌ های آینده جهان از پنجره داووس

محمود سریع القلم
 دکتر محمود سریع‌القلم، نظریه‌پرداز توسعه  در گفت‌و‌گویی چارچوب مباحث مطرح شده در آخرین نشست مجمع جهانی اقتصاد را تشریح کرد. به گفته این صاحب‌نظر ایرانی، «لیدر شیپ» به معنای توان اجماع‌سازی، نیروی کار متخصص، امنیت غذایی، خشکسالی و آلودگی‌های محیط‌زیستی ازجمله پنج چالش اصلی جهان آینده محسوب می‌شوند. (بیشتر…)