تکیه گاه نیایش

علی هراتی
question_answer۴ دیدگاه
علی هراتی: به دنبال گسست ما از سنت تاریخی و فرهنگ اسلامی ایرانی، به طور خود آگاه و ناخودآگاه، مقوله دعا و نیایش برای ما امری انتزاعی و فانتزی درآمده است که هیچ گره ی از مشکلات مان را باز نمی کند. البته مراسم های تشریفاتی و اجبارهای دولتی که…