دغدغه های فاطمی، چه بودند؟ چه شدند؟(۱)

علی سلطانی
علی سلطانی: این یادداشت در پی نگاه عمیق تری به مضمون اصلی دو خطبه ی معترضانه ی حضرت فاطمه زهرا س و بازفهمی جنس دغدغه های آن بانوی بزرگوار اسلام است. به علاوه و از آن مهمتر، اشاره ای کوتاهی به عاقبت فاطمی گری و شعار احقاق حقوق از دست…