دفاع عقلانی از دین (۲)

مصطفی ملکیان
آیا دفاع عقلانی از دین سرانجام به سود دین خواهده بود؟ در ذیل عنوان یاد شده، تنى چند از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، به ده سؤال مجله نقد و نظر درباره «دفاع عقلانى از دین‏» پاسخ داده ‏اند . خواننده در این اقتراح، بخش دوم پاسخهاى دانشوران ذیل را خواهند…

دفاع عقلانی از دین (۱)

مصطفی ملکیان
آیا می توان دفاع عقلانی از دین داشت؟  در ذیل عنوان یاد شده، تنى چند از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، به ده سؤال مجله نقد و نظر درباره «دفاع عقلانى از دین‏» پاسخ داده‏اند . خواننده در این اقتراح، بخش اول پاسخهاى دانشوران ذیل را خواهند خواند:  غلامرضا اعوانى، استاد…