صداوسیما و معنویت اباحه‌گرانه

یادداشت
question_answer۱ دیدگاه
| مریم هدایت | کارشناسی ارشد معارف قرآن: برنامه زندگی پس از زندگی، از شبکه ۴ سیما، پیش از افطار در ماه رمضان پخش می‌شد و در آن با دعوت از یکی از کسانی که ادعا می‌شد تجربه نزدیک به مرگ داشته‌اند، خاطرات آنها با پرسش‌هایی هدفمند از سوی مجری…

قرآن و مدلی کل‌نگر از هستی انسان (۱)

آرش سلیم
آرش سلیم: امروزه بیشتر کشورهای مسلمان و به ویژه کشورهای خاورمیانه از کاروان پیشرفت بشری عقب مانده اند. چه بسا اگر نتوانند به گیرهای فکری خود در فهم انسان و جهان سر و سامان دهند، مصداق بارز بازنده در دنیا و آخرت شوند! برداشت عمومی متولیان دین و حتی برخی…