اخلاق دینی و دین اخلاقی

در مصاحبه‌ی حاضر، دکتر ابوالقاسم فنایی به پرسش‌های “ماهنامه‌ی علمی – فرهنگی جامعه و دانشگاه”، درباره ۱)معنای ابطالگری احکام و شهودهای اخلاقی در ارتباط با احکام فقهی،  2)سازگاری احکام خدای اخلاق با احکام شرعی، ۳)نحوه‌ی جایگزینی تصویری اخلاقی به جای تصویر عبد و مولا،۴) امکان نقد اخلاقی دین و نقد…