دین‌ورزی و معنویت

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان در نشست نقد و بررسی کتاب «روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی» در توضیح مبحث چهارم این کتاب که مربوط به تفاوت‌ها و مشابهت‌های دین‌ورزی با پدیده‌های مشابه از جمله معنویت است گفت:« تا ۴۰سال پیش هیچ نظریه‌ای در حوزه دین‌شناسی بین این دو مفهوم تفاوت نمی‌گذاشت. اما…