استاد ملکیان درباره مرگ از نظرگاه مولانا سخنرانی می کند

خبر
سروش مولانا اولین نشست سال ۱۳۹۳ را با رستخیز ناگهان در روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت آغاز می‌کند. در این نشست استاد مصطفی ملکیان با موضوع «مرگ: پایان بخش یا ارزش بخش؟ مرگ از نظرگاه مولانا» سخنرانی خواهند کرد و دکتر ایرج شهبازی به خوانش ابیاتی از مثنوی در این باره…