آیا « ممکن » است پیروان دیگر ادیان غیر از اسلام هم رستگار شوند؟

مقاله
 میثم مولایی: آیا خدا می‏تواند s` را تنها به این جهت که مسلمان نیست از سعادت محروم کند؟ گمان نمی‏‌کنم پاسخ این پرسش ” بلی ” باشد. زیرا پیامبر اسلام هم هدف از بعثت خود را احیای مکارم اخلاقی معرفی می‏‌کند. بنابراین اسلام هم در نهایی‏‌ترین اهداف خود چنین هدفی…