گزارش نشست نقد و بررسی «اخلاق در عصر مدرن»

معرفی کتاب
 مساله اخلاق، همواره یکی از مباحث مهم و بحث‌انگیز در حوزه فلسفه و در طول تاریخ آن بوده و از دیدگاه‌های متعدد طرح شده است. این مبحث امروزه با توجه به مباحث دیگری چون سیاست، مدیریت، صنعت و تکنولوژی و غیر از آنها، گسترش و بسط قابل توجهی یافته و…

فضیلت دانشگاه، حفظ حرمت علم و آزادی است

مقاله
 رضا داوری اردکانی*: آنچه دانشمندان درباره پیوستگی علم و جامعه یا تجدید آن گفته‌اند باید به درستی طرح شود و صاحبنظران به شرایط امکان و راه‌های تحقق آن بیندیشند. تاریخ به هر صورتی که اشخاص بخواهند درنمی‌آید. کاری که می‌توان کرد تحقق بخشیدن به امکان‌های تاریخ است. این امکان‌ها را…