هنوز ذیل پرسش های انقلاب مشروطه ایم

گفت و گو
علیرضا رجایی: هنگامی که شما در تداوم یک شکست تاریخی هم چنان پافشاری کنید، خواه ناخواه جامعه را نیز به ورشکستگی می کشانید و بحران هژمونی و استیلا از همین ورشکستگی و به طور مشخص از ورشکستگی اخلاقی ناشی می شود.

اندر لزوم مباحث نظری در حوزه روشنفکران دینی

یادداشت
 حسن شریعتمداری:  واکاوی پدیده‌ای که برای پیدا کردن نام گویایی برای آن نیز مشکلی جدی وجود دارد کار ساده‌ای نیست بعلاوه اطلاق هر کدام از نام‌های: تجددگرایی دینی، روشن‌فکری دینی، نواندیشی دینی، اصلاح‌طلبی دینی، به این پدیده، اگر بر سبیل تسامح نباشد، خود محل مناقشه جدی است. (بیشتر…)