روش شناسی تحقیق در علوم انسانی ـ ۱۲

 خلاصه درسگفتار  «روش‌شناسی تحقیق در علوم انسانی» استاد مصطفی ملکیان؛ ترم سوم –  جلسه ی چهارم: قضایای شرطیه را از کجا به دست می آورند؟ این اگر p آن گاه q  از کجا به دست می آید؟ قضیه ی p آن گاه q به حصر استقرایی چهار گونه است: (بیشتر…)

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی – ۱۰

خلاصه ی جلسه ی دوم از ترم سوم درس‌های “روشن‌شناسی تحقیق در علوم انسانی” استاد ملکیان: مرحله ی دوم پوزیتیویسم: قیاسی – قانونی: پیش تر اشاره شد که پوزیتیویست های منطقی با اشکالاتی در دوره ی اول روبرو بودند و آن، توجه صرف به حس بود. در گام بعدی می…

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی – ۹

 خلاصه ی جلسه ی اول  از ترم سوم  درسگفتار “روش تحقیق در علوم انسانی”استاد مصطفی ملکیان:  پیش تر اشاره شد که پوزیتیویست ها هم خواهان علم یقینی بودند و هم علم همگانی. (حس و عقل). اما در کنار هم نهادن این دو، مشکلی ایجاد می کرد. پوزیتیویست ها نمی دانستند…

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی- ۸

 علی زمانیان: در زمستان سال ۹۰ درسگفتاری باعنوان “روش تحقیق در علوم انسانی” از سوی استاد ملکیان، در موسسه ی پنجره ی حکمت شروع گردید. درسگفتار در قالب چهار ترم ( مجموعا ۱۶ جلسه) ادامه یافت اما متاسفانه به دلیل بیماری استاد ملکیان ناتمام ماند. امیدداریم کسالت استاد به زودی رفع گردد…