ظرفیت‌های اجتماعی زنان در تاریخ و فرهنگ ایران

گزارش
 اشاره: عصر روز سه شنبه ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۳ به پاس مقاومت زنان کرد در برابر سلفیان تندرو، یک نشست تخصصی با عنوان « ظرفیت های اجتماعی زنان در تاریخ و فرهنگ ایران» در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.سیدکاظم موسوی‌بجنوردی درباره چرایی برگزاری این همایش  به پدیده…