مصباح یزدی به روایت مصطفی ملکیان

گفت و گو
مصطفی ملکیان در مصاحبه‌ای به بیان ناگفته‌هایی در مورد آیت‌الله مصباح یزدی پرداخته است. به گزارش ایسنا، گزیده این گفت‌وگو که در نشریه «برای فردا» منتشر شده و انتخاب آن را بازنشر داده است، در زیر می‌آید: از سال ۵۸ که من ساکن قم شدم، تماس نزدیک با آقای مصباح…