۱۸ اصل راهنما از استاد ملکیان برای زندگی بهتر

مصطفی ملکیان
نیلوفر: زیستنی معنوی و عقلانی، آرزویی است که بسیاری از انسان ها در جست و جوی  آن هستند. در روزگار ما استاد مصطفی ملکیان در ترسیم و بیان ابعاد نظری چنین زیستنی و شیوه حصول به آن، کوشش های زیادی کرده است که حاصل آن سخنرانی ها، مقاله ها و…

بحران معنویت و پیش‌فرض‌های زندگی معنوی

مصطفی ملکیان
 مصطفی ملکیان: انسان معنوی همواره در حال توازن است، یعنی باورهای خود را با حقیقت در، دو کفه ترازو قرار می‌دهد و می‌بیند که آیا باورهایش راست‌اند یا ناراست؛ چون می‌داند که اگر باورها ناراست باشند ممکن است که دو روز خوشحالش بکنند یا ۵ روز دیگر خوشحالش بکنند ولی…

دین، معنویت و عقلانیت

مصطفی ملکیان
زندگی انسان معنوی اصیل است، عاریتی نیست. زندگی اصیل یعنی زندگی‌ای فقط بر اساس فهم و تشخیص خود. بنابراین، در این زندگی تقلید، تبعیت از افکار عمومی‌، تحت تاثیر هیجانات عمومی ‌قرار گرفتن، تعبدهای بلادلیل و … وجود ندارد و انسان فقط بر اساس عقل و وجدان اخلاقی خود زندگی…