تحلیلی در اشارات سبئوس به اسلام

محمد ذوقی, یادداشت
question_answer۲ دیدگاه
محمد ذوقی:  اشاره‌ی سبئوس، مورخ ارمنی – که تاریخ خود* را در سال‌های خلافت معاویه (۶۰-۴۱ هـ‌.ق. / ۶۸۰-۶۶۱ م.) به پایان برده – به مردی «محمدنام که بازرگان بود و به امر خداوندی از میان اعقاب اسماعیل به موعظه‌ی آنان برخاست تا راه راست را به ایشان بنماید» هرچند…