زندگی آرمانی و نسبت سلامت روانی و زیست اخلاقی

مصطفی ملکیان
 اعتماد: خوشبختی را در معنایی فلسفی به معنای خوب زندگی کردن (well being) می‌دانند. زندگی همراه با خیر یا به تعبیری که در گفتار مصطفی ملکیان آمده؛ اما چه معیارها و ویژگی‌هایی دارد. این ویژگی‌ها چه نسبتی با یکدیگر دارند، تقدم و تاخرشان در چیست و نهایتا اینکه سلامت نفس…

نقش دین در تأمین سلامت ذهنى ـ روانى انسان ها

مصطفی ملکیان
 اگر بپذیریم که امروزه دفاع پراگماتیک و عملى از دین, روز به روز, وسعت و عمق بیشترى مییابد و اگر قبول کنیم که یکى از مهم ترین دفاع هاى عملى از دین, دفاع از نقش دین در تأمین سلامت ذهنى ـ روانى انسان ها است و اگر توجه داشته باشیم…