تحلیل وضعیت ایران در گفت‌وگو با محمود سریع القلم

محمود سریع القلم
محمود سریع‌القلم:  ما نیاز به پروسه‌ای داریم که جامعه آگاه شود و روشنفکران در این راه نقش اساسی دارند. سنت روشنفکری در ایران عمدتا سنت چپ بوده و این سنت بیشتر به دنبال مبارزه با امپریالیسم است. سنت روشنفکری در ترکیه و مصر برخلاف ما بعد ملی داشته است. /…