نگاهی به عرفان کریشنا مورتی

مقاله
question_answer۴ دیدگاه
کریشنا مورتی
 |کیارش زمانی|* کریشنامورتی یک عارف هندی است که در سال ۱۸۹۵ در هند به دنیا آمد،وقتی کودک بود یکی از اعضای انجمن تئوسوفی که ادعای روشن بینی داشت ، کریشنامورتی را نزدیک رودخانه ای دید. پیروان انجمن تئوسوفی نوعی اعتقاد آخرالزمانی داشتند و معتقد بودند که یک معلم روحانی جهانی…

فرصت سکوت/ تذکری برای روزهای خانه نشینی

حامد فرنقی زاد
Silence
حامد فرنقی زاد: کمتر موضوعی در این دنیا وجود دارد که اغلب عالمان اجتماع و عالمان روان و فلاسفه و عرفا نظری مشابه درباره-اش داشته باشند. در اغلب موضوعات عالم، در ظاهر، هر کدام از این علما و عرفا نظری در تعارض یا متنافر با دیگری ارائه می دهند. یکی…

مؤلفه‌های معنوی زیستن

مصطفی ملکیان
اشاره: استاد ملکیان در سخنرانی حاضر*به بحران معنویت و شرح و بسط مؤلفه‌های معنوی زیستن می‌پردازد. ایشان سیزده مولفه را در این خصوص برمی‌شمارند: ۱. زندگی اصیل داشتن، ۲. بی‌اعتنایی به داوری‌های دیگران، ۳. مقایسه نکردن خود با دیگران، ۴. فهم و هضم تفاوت‌های خود با دیگران، ۵.عشق به انسان‌ها،…

تنهایی ، سکوت و عشق

مصطفی ملکیان
انسان تنها است. بیشترین چیزی که در تداول عامیانه از تنهایی فهم می شود تنهایی فیزیکی یا طبیعی است. تنهایی فیزیکی یعنی تنهایی است که وقتی می گویم: «در اتاق تنها بودم و حسن و حسین آمدند». تنهایی فیزیکی چیزی جز این نیست که در منظر و مرئای من ،…