علم، جامعه، توسعه؛مقالاتی در باب ترویج علم در حیطه عمومی

علی پایا
| علی پایا |  مقدمه : در زمان تحریر این مقدمه، ویروس کووید-۱۹[۱]، که یکی از اقسام ششگانه از خانواده ویروسهای موسوم به کوروناست[۲] که سیستم تنفسی بدن را مورد حمله قرار می دهند، با آلوده ساختن تقریبا همه ارض مسکون، بحرانی جهانی را در جامعه بشری پدید آورده است. بحرانی…