محتوا‌ربایی در سپهر دانشگاهی

گفت و گو
 مارسلو کروکچز، Marcelo Krokoscz، استادیار گروه روش‌شناسی علمی در دانشکده‌ بنیاد تجاری آلوارز پنته‌آدو (FECAP) است. موضوع پایان‌‌نامه‌ دکترای او «دستبرد فکری» است که در دانشگاه سائوپائولو از آن دفاع کرده است. او پیش از این در این زمینه کتابی نیز با عنوان «تألیف و محتوی ربایی: راهنمایی برای دانشجویان،…