گزارشی از سخنرانی مصطفی ملکیان درباره ابن عربی

مصطفی ملکیان
درباره نقاط قوت ابن عربی سخن‌ها فراوان گفته شده است و اکنون زمان نقد این عارف نامی است. به گزارش همشهری آنلاین مصطفی ملکیان که به مناسبت شب ابن عربی و به بهانه انتشار کتاب شرح فصوص دکتر محمدعلی و صمد موحد در خانه هنرمندان سخن می‌گفت سخنان خود را…