از جبر و ملالتِ زیبایی

محمد ذوقی, مقاله
محمد ذوقی: در کلام سیسرون می‌اندیشم که «از هر اجباری حتی از سوی حقیقت و زیبایی سر باز می‌زنم». اما اگر اجبارگریِ حقیقت قابل فهم باشد، الزامی که از سوی زیبایی واقع می‌شود – هرچند محسوس است – اما چندان بدیهی نمی‌نماید. به‌راستی زیبایی با کدام سازوکار ما را به…

اخلاق، غم‌خواری و فن آوری اطلاعات و ارتباطات

مصطفی ملکیان
روح الله چاوشی: استاد ملکیان اخلاق را مبتنی بر مفهوم «غم‌خواری» یا «شفقت» (Care) می‌دانند. از آنجا که اغلب مباحث مطرح در حوزه اخلاق رایانه، ناظر به رویکردی دیگر است که بر اساس آن، فیلسوفان، اخلاق را مبتنی بر عدالت می‌دانند، دیدگاه ایشان را در این خصوص جویا شدیم تا…