مشکل اساسی در سازمان روحانیت

مقاله
 اشاره: این مقاله به قلم شهید مرتضی مطهری به همراه مقالاتی از شهید بهشتی و مرحومین: علامه طباطبائی، حاج سید ابو‌الفضل موسوی مجتهد زنجانی، مهندس بازرگان، سید محمود طالقانی و سید مرتضی جزائری بعد از فوت آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ نوشته شد و  یک سال بعد در قالب…

چگونه انسان متدین دست به جنایت می زند؟

ناقد
 سروش محلاتی: اگر تریبون های دینی در اختیار کسانی قرار بگیرد که نوعی دینداری که با هتاکی همراه است و اساسا در آن دین بویی از عاطفه و انسانیت دیده نشود یا بسیار اندک دیده بشود، تبلیغ کنند، کسانی که در این نوع مجالس تربیت می‌شوند، آمادگی دارند که اگر…