صلح جهانی

یادداشت
محمود سیدین: در روزگارانی که ایران زمین نیازمند انسان هاییست که در جهت اشاعه صلح پایدار جهانی گام بردارند تا جایی بهتر برای زیست انسانی تر داشته باشیم شاهدیم که نماد های خشونت ورزی در قالب نظامی گری تبدیل به ستارگان بی بدیل و اسطور هایی اغراق گون شده اند…

ترجمه و تفکر

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان : من دربارهٔ ترجمه، از چهار لحاظ، بنا دارم سخن بگویم. اما اگر وقتم اجازه نداد ممکن است از یکی از این جنبه‌ها یا دو تا از این جنبه‌ها صرف‌نظر کنم. اما گمان می‌کنم که اگر موفق شوم و هر چهار جنبه را طرح کنم، روی‌هم‌رفته سخنم کم‌اشکال‌تر…