اصلاح طلبی و سکولاریسم

سید صادق حقیقت
question_answer۳ دیدگاه
سید صادق حقیقت: یکی از ابهاماتی که همواره اصلاح طلبی با آن روبرو بوده، این است که چه نسبتی بین این مفهوم و سکولاریسم وجود دارد. آقای حجاریان، به عنوان استراتژیست اصلاح طلبی، در نشست «اصلاحات امتداد انقلاب» گفت: «مادامی که نهاد روحانیت در نهاد قدرت ادغام شده است، این…