علم، جامعه، توسعه؛مقالاتی در باب ترویج علم در حیطه عمومی

علی پایا
| علی پایا |  مقدمه : در زمان تحریر این مقدمه، ویروس کووید-۱۹[۱]، که یکی از اقسام ششگانه از خانواده ویروسهای موسوم به کوروناست[۲] که سیستم تنفسی بدن را مورد حمله قرار می دهند، با آلوده ساختن تقریبا همه ارض مسکون، بحرانی جهانی را در جامعه بشری پدید آورده است. بحرانی…

ترویج علم در حیطه عمومی و مبارزه با شیادی و شارلاتان بازی به نام علم

علی پایا
علی پایا: ترویج علم در حیطه عمومی، به عنوان یک رشته دانشگاهی عمر نسبتا کوتاهی دارد و سابقه آن به دهه ۱۹۸۰ میلادی باز می گردد. اما به منزله یک فعالییت فکری، سابقه آن به زمان تولد علم جدید در قرون شانزده و هفده میلادی باز می گردد. (بیشتر…)

ترویج علم و فناوری‌های نوین در گفت‌وگو با علی پایا

علی پایا
علی بزرگیان: کتاب «چهارمین موج توسعه علمی- فناورانه و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن در ایران» را می‌توان ادامه کتاب «فناوری، فرهنگ و اخلاق» دانست. این کتاب حاوی آخرین پژوهش دکتر علی پایاست که با همکاری دکتر رضا کلانتری‌نژاد انجام گرفته. (بیشتر…)