گزارشی از مناظره پارسانیا و العطاس

گزارش
امیر محمدی : مناظره ” علوم اجتماعی و متفکران مسلمان، بازسازی یا بدیل سازی؟” ۲۶ آذرماه  با حضور دکتر حمید پارسانیا (عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)  و دکتر فریدالعطاس(استاد دانشگاه بین المللی سنگاپور) در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این…