مناظره خسروپناه و علوی تبار درباره‌ی «روشنفکران دینی»

گزارش, ناقد
حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پناه و  دکتر علی‌رضا علوی تبار در کرسی آزاداندیشی که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، در خصوص روشنفکری دینی در ایران به مناظره پرداختند. این مناظره در تاریخ  ۶ آذرماه با موضوع «اندیشه های روشنفکران دینی معاصر، خدمت یا خیانت؟»  برگزار شده است که…