نهاد ازدواج، اخلاقی یا غیر اخلاقی؟

علی زمانیان
  علی زمانیان: اخیرا متنی با عنوان ” آیا نهاد ازدواج، اخلاقی است؟” (منسوب به استاد ملکیان)، در فصای مجازی منتشر شده است. چنین می نماید این متن (که در قالب گفت وگو با استاد است)، واجد برخی ابهامات و اشکالات است. به گونه ای که استدلال های ارائه شده…

“معناگرا”، چشم‌اندازی بر ایمان شورمندانه

خبر
“ایمان من چیزی‎ ‎بود که در کف دستم بود و من محکم به آن چسبیده بودم تا از کفم نرود، اما در لحظه ای‎ ‎دستانم ‏از هم باز شد …و اکنون چیزی در آن نیست اما دستانم همچنان به نشانه طلب‎ ‎گشوده است و ایمان برای من در ‏طلب دائمی…