گزارشی از سخنرانی استاد ملکیان در همایش علمی امام محمد غزالی

مصطفی ملکیان
رضا محبی: یکشنبه یازدهم اسفند‌ماه دومین روز همایش علمی امام محمد غزالی با حضور اساتید فلسفه و پژوهشگران مختلف آغاز به کار کرد. مصطفی ملکیان در این همایش بحث خود را با موضوع «نگاهی دوباره کتاب المنقذ من الضلال» ارائه کرد. ملکیان این اثر غزالی را دارای مشابهاتی در دیگر…