اخلاق، غم‌خواری و فن آوری اطلاعات و ارتباطات

مصطفی ملکیان
روح الله چاوشی: استاد ملکیان اخلاق را مبتنی بر مفهوم «غم‌خواری» یا «شفقت» (Care) می‌دانند. از آنجا که اغلب مباحث مطرح در حوزه اخلاق رایانه، ناظر به رویکردی دیگر است که بر اساس آن، فیلسوفان، اخلاق را مبتنی بر عدالت می‌دانند، دیدگاه ایشان را در این خصوص جویا شدیم تا…