«تنهایی» در جدایی و در جوارِ معشوق/ گزارشی از گفت‌وگو با استاد مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
question_answer۵ دیدگاه
نیلوفر – محمد صادقی: آیا احساس شور‌انگیز عاشقی، و سپس، بودن در کنار معشوق، موجب رهایی عاشق از تنهایی می‌شود و به تعبیری نقطه پایانی بر تنهایی انسانِ عاشق است؟ آیا هنگامی که عشق در زندگی پدید می‌آید، یعنی زمانی که عشق از دری وارد زندگی می‌شود، تنهایی از دری…