تماشای قرآن۵: بازنگری در احکام فرزندخواندگی

مهدی رضوی
question_answer۳ دیدگاه
بررسی محرمیت، ازدواج و ارث فرزندخوانده در قرآن مهدی رضوی: این نوشتار تلخیصی از مقاله ای تفصیلی و دانشگاهی است که به مناسبت ولادت رسول اسلام(ص) ـ که مرحله ای از کودکی خویش را تحت سرپرستی دیگران زیست ـ در این سایت منتشر می شود. ۱.تعریففرزندخواندگی به زبان ساده پذیرش…